Ameziane Hassani, Rachid, Aziz Blali, Abdelhak Razouki, and Abdelkhalek El Amrani. 2022. “Fuzzy Sequential Topology”. Proyecciones (Antofagasta, On Line) 41 (6):1505-21. https://doi.org/10.22199/issn.0717-6279-5330.