Tyszkowska, Ewa. 2017. “On Symmetries of Pq-Hyperelliptic Riemann Surfaces”. Proyecciones (Antofagasta, On Line) 25 (2):179-89. https://doi.org/10.4067/S0716-09172006000200004.