[1]
Ameziane Hassani, R., Blali, A., Razouki, A. and El Amrani, A. 2022. Fuzzy sequential topology. Proyecciones (Antofagasta, On line). 41, 6 (Nov. 2022), 1505-1521. DOI:https://doi.org/10.22199/issn.0717-6279-5330.